ZNORMALIZOWANY NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU (WYSOKOŚCI WZGLĘDNE) |

ZNORMALIZOWANY NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU (WYSOKOŚCI WZGLĘDNE)

30-03-2020

Znormalizowany numeryczny model pokrycia terenu (zNMPT) to mapa przedstawiająca wszystkie elementy pokrycia terenu (np. budynki, drzewa), która pozbawiona jest warstwy ukształtowania terenu (podłoża). Innymi słowy, jest to mapa powstała w wyniku odjęcia od numerycznego modelu pokrycia terenu, numerycznego modelu terenu (zNMPT = NMPT – NMT). Więcej informacji na temat tych modeli terenu znajduje się w opisie mapy wysokościowej oraz NMPT.

W efekcie powyższego równania, znormalizowany numeryczny model pokrycia terenu jest mapą, która zawiera informację o wysokościach względnych dla każdego obiektu na mapie (piksela rastra). Używając narzędzia „pomiar NMT” oraz wybierając warstwę „znormalizowany numeryczny model pokrycia terenu”, możemy odczytać wysokości względne każdego obiektu na terenie miasta. W ten sposób najszybciej ustalimy wysokość poszczególnych budynków, czy drzew w Gorzowie Wielkopolskim. Istotnym ograniczeniem jest jedynie czas pozyskania danych, na podstawie których powstał zNMPT. Był to rok 2012, w związku z czym mapa nie zawiera obiektów powstałych w późniejszym okresie.

Znormalizowany numeryczny model pokrycia terenu powstał na podstawie danych LIDAR (pochodzących z lotniczego skanowania laserowego). Odnośnie metodologii wykonania, to mapa faktycznie składa się z dwóch rastrów zNMPT. Jeden reprezentuje wysokości względne w metrach, przedstawione za pomocą kolorów. Zastosowano w nim przezroczystość, tak aby widoczny był drugi raster, który został poddany analizie cieniowania, dzięki czemu uwypuklone zostały wszystkie elementy pokrycia terenu.