ZNISZCZENIA WOJENNE (1945) |

ZNISZCZENIA WOJENNE (1945)

30-09-2019

Mapa prezentuje obraz zniszczeń wojennych w 1945 roku.

W grudniu 2013 roku Dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim zwrócił się do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z propozycją wspólnego przedsięwzięcia z okazji 70- lecia polskiego Gorzowa, które przypadało w 2015 roku. W wyniku współpracy powstała mapa zniszczeń wojennych, która została zaprezentowana 30 stycznia 2015 roku w ramach obchodów Dnia Pamięci i Pojednania.

Powstanie mapy było możliwe dzięki przekazaniu do Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim teczki noszącej tytuł Wykaz szkód wojennych na m[iasto] Gorzów[1] przez Pana Jerzego Czerczaka-  zajmującego się w przeszłości planowaniem przestrzennym. Teczka ta powstała Zarządzie Miejskim w 1945 roku. i zawiera tabelaryczne zestawienie budynków w podziale na budynki mieszkaniowe, gospodarcze, przemysłowe, użyteczności publicznej wraz z informacjami o adresie budynku, jego kubaturze, typie, ogólnej wartości w zł z 1939 roku, procencie zniszczeń, ogólnej wartości zniszczeń w zł z 1939 roku.

Prace nad mapą rozpoczęto w styczniu 2014 roku w Referacie Systemów Informacji Przestrzennych w Wydziale Geodezji i Katastru.

Na początku prac zidentyfikowano i przeanalizowano dostępne materiały archiwalne takie jak: plany miasta, zdjęcia, widokówki, zdjęcia lotnicze, zarysy pomiarowe, przedwojenne mapy katastralne wraz z opracowaniami pochodnymi, dokumentację budowlaną planu zagospodarowania miasta z 1951 roku, mapy ewidencyjne z 1966 roku, mapy zasadnicze itd. zgromadzone między innymi w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim, Wydziale Geodezji i Katastru, Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta oraz archiwach prywatnych.

Na podstawie powyższych materiałów utworzono warstwy ulic (zarówno z nazewnictwem niemieckim używanym przed 1945 rokiem jak i polskim używanym w 1945 roku), zagospodarowania terenu, granic miasta oraz budynków.