ZMIANY GRANIC MIASTA PO 1945 ROKU |

ZMIANY GRANIC MIASTA PO 1945 ROKU

07-10-2020

Mapa przedstawia zmiany granic miasta po 1945 roku.

 • Granica miasta 1945-1961r.

Po zmianach w 1945 roku miasto pomniejszyło się o tereny Osiedla Poznańskiego dawne Bürgerweisen.

 • Granica miasta 1961-1977r.

Zmiana granic w 1961 roku nastąpiła na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zmiany granic miasta Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego w województwie zielonogórskim (Dz.U. 1961 nr 46 poz. 242).

Do miasta Gorzowa Wielkopolskiego zostały przyłączone:

 1. z gromady Deszczno obszar wsi Siedlice;
 2. z gromady Kłodawa obszar wsi Chwalęcice, stanowiący przysiółek Chwalęcice Dolne;
 3. z gromady Łupowo część obszaru wsi Wieprzyce.
 • Granica miasta 1977-2001r.

Zmiany granic w 1977r. wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: stołecznym warszawskim, bydgoskim, ciechanowskim, gorzowskim, jeleniogórskim, leszczyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, ostrołęckim, poznańskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, toruńskim i wałbrzyskim (Dz.U. 1977 nr 24 poz. 103).

W województwie gorzowskim, do miasta Gorzowa Wielkopolskiego zostały włączone:

 1. z gminy Bogdaniec obszar sołectwa Chróścik oraz część obszaru sołectwa Wieprzyce o powierzchni 69,56 ha,
 2. z gminy Deszczno obszar sołectwa Zieleniec oraz część obszaru sołectwa Karnin o powierzchni 231 ha,
 3. z gminy Kłodawa część obszaru sołectwa Chwalęcice o powierzchni 155,82 ha, część obszaru sołectwa Kłodawa o powierzchni 170,76 ha, część obszaru sołectwa Małyszyn o powierzchni 373,78 ha oraz część obszaru sołectwa Santocko o powierzchni 136,58 ha,
 4. z gminy Lubiszyn część obszaru sołectwa Baczyna o powierzchni 210,49 ha,
 5. z gminy Santok część obszaru sołectwa Wawrów o powierzchni 100,71 ha.
 • Granica miasta 2002-2018r.

Zmiana granic nastąpiła na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1241). Zmiana nastąpiła pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim mającym status miasta na prawach powiatu a powiatem gorzowskim poprzez przyłączenie do miasta na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski części obszaru wsi Santocko o powierzchni 887,21 ha z gminy Kłodawa w powiecie gorzowskim.

 • Zmiana granic w 2018r.

W 2018 roku do granic miasta Gorzowa Wielkopolskiego włączono część obszaru gminy Santok, położonego w miejscowości Wawrów, obejmującego działki ewidencyjne: 165/12, 166/10, 174/1, 175/1, 176/3 i 176/5, o łącznej powierzchni 0,12 ha. Po włączeniu tego obszaru do granic Gorzowa Wielkopolskiego numeracja działek została zmieniona na obowiązującą w mieście tj. 3-2218, 3-2219, 3-2220, 3-2221, 3-2222 i 3-2223. Zmiana granic nastąpiła na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1416).

Obecnie powierzchnia miasta wynosi 85,72 km2.