ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE |

ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE

06-04-2020

Mapa prezentuje lokalizację placówek zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3. Zawarte są dane dotyczące placówek publicznych oraz prywatnych. Źródłem danych jest rządowy portal informacyjno-usługowy emp@tia.

Przydatne informacje, dotyczące żłobków miejskich można znaleźć także na miejskiej stronie internetowej.