ZDJĘCIA UKOŚNE |

ZDJĘCIA UKOŚNE

09-01-2020

W kwietniu 2019 roku w wyniku nalotów pozyskano zdjęcia pionowe, ukośne i chmurę punktów z lotniczego skaningu laserowego. Na tej podstawie firma MGGP Aero sp z o.o. opracowała ortofotomapę, cztery komplety fotoplanów ukośnych, NMT, NMPT oraz model 3D mesh.

Dane zostały udostępnione w serwisie ObliVIEW.

Parametry danych:

  • Zdjęcia ukośne- mają wymiar terenowy piksela obrazowania nie większy niż 0,05 m. Wychylenie kamer ukośnych 45° w czterech kierunkach: północ, południe, wschód, zachód. Minimalne pokrycie podłużne zdjęć 60  %, minimalne pokrycie poprzeczne zdjęć 60 %.
  • Ortofotomapa- ma wymiar terenowy piksela nie większy niż 0,05 m. Minimalne pokrycie podłużne zdjęć 60 %, minimalne pokrycie poprzeczne zdjęć 40 %.
  • Skaning laserowy- gęstości chmury punktów minimum 20 pkt/m².

Nowe dane pozwalają analizować zmiany zachodzące w przestrzeni miasta i to w trzech wymiarach. Internauci mają do dyspozycji widoki ukośne z funkcją mierzenia np. budynków z każdej strony, a także ortofotomapy i model 3D. Zarówno na ortofotomapę czy fotoplany ukośne można nałożyć granice ewidencyjne działek, a w przypadku modeli 3D przeanalizować zacienianie budynków w zależności od daty i pory dnia (wysokość słońca). Udostępniona wyszukiwarka pozwoli na znalezienie miejsca po jego adresie, numerze działki czy współrzędnych.

W trybie ortofotomapy istnieje możliwość analizowania zmian w poszczególnych latach (2019, 2012, 2011, 2008).

Dane pozyskano w ramach projektu „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e- usług” współfinansowanego ze środków RPO Województwa Lubuskiego. Realizację tej części nadzorował bezpośrednio Wydział Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.