Zasoby do pobrania |

ZASOBY DO POBRANIA


Poniższy rejestr odnosi się do wszystkich kompozycji mapowych udostępnionych na geoportalu Miasta. Dla każdej mapy udostępniony został adres WMS oraz WMTS, natomiast dla wybranych map udostępnione zostały pliki shapefile (.shp), pliki graficzne (np. plan miasta w formacie jpg) lub inne dokumenty powiązane z danym modułem tematycznym (np. w formacie pdf). W przypadku WMS oraz WMTS, należy skopiować wstawiony w tabeli adres i wykorzystać go w odpowiednim oprogramowaniu GIS lub geoportalu.


NAZWATYP USŁUGIADRES USŁUGI / DANE DO POBRANIAMINIATURA
PLAN MIASTAWMSWMTSJPG
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/6a6faa00-33ac-11ea-8350-0242ac150002-155/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/6a6faa00-33ac-11ea-8350-0242ac150002-155/service?service=WMTS&request=GetCapabilities

POBIERZ PLAN MIASTA (1:16 000)
MAPA EWIDENCYJNA
(oddzielne warstwy)

OBRĘBY EWIDENCYJNE
DZIAŁKI EWIDENCYJNE
ADRESY
BUDYNKI
WMSWMTS
WMSWMTS
WMSWMTS
WMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/egb_obrebewidencyjny20200225151303697-243/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/egb_obrebewidencyjny20200225151303697-243/service?service=WMTS&request=GetCapabilities


https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/egb_dzialkaewidencyjna20200225151338605-243/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/egb_dzialkaewidencyjna20200225151338605-243/service?service=WMTS&request=GetCapabilities


https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/615830e2-99c8-11ea-8314-4c52622f0b40-243/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/615830e2-99c8-11ea-8314-4c52622f0b40-243/service?service=WMTS&request=GetCapabilities


https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/77f81073-234a-11eb-a126-4c52622f0b40-243/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/77f81073-234a-11eb-a126-4c52622f0b40-243/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
UŻYTKI GRUNTOWEWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/d4b1b40e-3392-11ea-9e0f-0242ac150002-153/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/d4b1b40e-3392-11ea-9e0f-0242ac150002-153/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
GRUNTY MIASTAWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/c4cc065c-32e3-11ea-9db3-0242ac150002-152/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/c4cc065c-32e3-11ea-9db3-0242ac150002-152/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCHWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/dd377a70-3395-11ea-8892-0242ac150002-154/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/dd377a70-3395-11ea-8892-0242ac150002-154/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
OFERTY INWESTYCYJNEWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/21a71b5e-62ba-11ea-a1cc-0242ac150002-176/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/21a71b5e-62ba-11ea-a1cc-0242ac150002-176/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - DANE WEKTOROWEMIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - RYSUNKI PLANÓW
WMSWMTSSHP


WMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/3976c906-3154-11ea-8ee2-0242ac150002-228/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/3976c906-3154-11ea-8ee2-0242ac150002-228/service?service=WMTS&request=GetCapabilities

GRANICE FUNKCJI DO POBRANIA


https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/c5efb51a-6844-11ea-b123-0242ac1d0002-147/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/c5efb51a-6844-11ea-b123-0242ac1d0002-147/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
DECYZJE WZ I ULICPWMS
WMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/692ddc72-6cf8-11ea-83b0-0242ac1d0002-207/service?service=WMS&request=GetCapabilities


https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/692ddc72-6cf8-11ea-83b0-0242ac1d0002-207/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
STUDIUM - DANE WEKTOROWE (2015 r.)
STUDIUM - RYSUNEK 24.02.2021
WMS
WMTS
WMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/00957080-35ee-11ea-b586-0242ac150002-239/service?service=WMS&request=GetCapabilities


https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/0095730a-35ee-11ea-b586-0242ac150002-239/service?service=WMTS&request=GetCapabilities


https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/2021_02_24_rysunek_studium20210311083809803-239/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/2021_02_24_rysunek_studium20210311083809803-239/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
WNIOSKI DO MPZP / STUDIUMWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/87d7821c-35f4-11ea-bbc3-0242ac150002-157/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/87d7821c-35f4-11ea-bbc3-0242ac150002-157/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
WYSOKOŚĆ ZABUDOWYWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/2c25be7c-35f7-11ea-b1ff-0242ac150002-158/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/2c25be7c-35f7-11ea-b1ff-0242ac150002-158/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
WYSOKOŚCI TERENUWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/a120a866-35f9-11ea-b850-0242ac150002-159/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/a120a866-35f9-11ea-b850-0242ac150002-159/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
SPADKI TERENUWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/16723d08-35fc-11ea-993e-0242ac150002-160/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/16723d08-35fc-11ea-993e-0242ac150002-160/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENUWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/b20b051e-6dac-11ea-ac43-0242ac1d0002-210/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/b20b051e-6dac-11ea-ac43-0242ac1d0002-210/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
ZNORMALIZOWANY NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENUWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/21a4bd30-6f37-11ea-8cd4-0242ac1d0002-219/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/21a4bd30-6f37-11ea-8cd4-0242ac1d0002-219/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
OCHRONA PRZYRODYWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/08ff13bc-3606-11ea-ac89-0242ac150002-228/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/08ff13bc-3606-11ea-ac89-0242ac150002-228/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
ZAGROŻENIE POWODZIOWEWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/8736b61a-5c74-11ea-9ff5-0242ac150002-165/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/8736b61a-5c74-11ea-9ff5-0242ac150002-165/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
ZABYTKIWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/e6f013c6-6520-11ea-8ac1-0242ac150002-171/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/e6f013c6-6520-11ea-8ac1-0242ac150002-171/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
ZNISZCZENIA WOJENNE (1945)WMSWMTSJPG
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/693e3f06-7990-11ea-9435-4c52622f0b40-228/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/693e3f06-7990-11ea-9435-4c52622f0b40-228/service?service=WMTS&request=GetCapabilities

POBIERZ MAPĘ ZNISZCZEŃ WOJENNYCH
PLAN MIASTA GORZÓW / LANDSBERG (1945)WMSWMTSJPG
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/ff1b46aa-5e18-11ea-a4a4-0242ac150002-169/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/ff1b46aa-5e18-11ea-a4a4-0242ac150002-169/service?service=WMTS&request=GetCapabilities

POBIERZ PLAN MIASTA GORZÓW/LANDSBERG
ZABUDOWA GORZÓW / LANDSBERG (1945)WMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/f015e6ec-5e18-11ea-a877-0242ac150002-208/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/f015e6ec-5e18-11ea-a877-0242ac150002-208/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
ZMIANY GRANIC MIASTA PO 1945 ROKUWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/318f9163-7992-11ea-9766-4c52622f0b40-228/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/318f9163-7992-11ea-9766-4c52622f0b40-228/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
MAPY HISTORYCZNE
(oddzielnie)

1719
1863
1894
WMSWMTS
WMSWMTS
WMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/171920200622114601976-232/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/171920200622114601976-232/service?service=WMTS&request=GetCapabilities


https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/75509b24-fc0e-11ea-895b-4c52622f0b45-232/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/75509b24-fc0e-11ea-895b-4c52622f0b45-232/service?service=WMTS&request=GetCapabilities


https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/75509b25-fc0e-11ea-86cb-4c52622f0b45-232/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/75509b25-fc0e-11ea-86cb-4c52622f0b45-232/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCEWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/obiekty_edukacji20200406123606435-226/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/obiekty_edukacji20200406123606435-226/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
PLACÓWKI EDUKACYJNEWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/8ce98ffa-62c4-11ea-854c-0242ac150002-228/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/8ce98ffa-62c4-11ea-854c-0242ac150002-228/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCHWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/7114e303-25b3-11eb-9fff-4c52622f0b40-228/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/7114e303-25b3-11eb-9fff-4c52622f0b40-228/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
BUDŻET OBYWATELSKI - AKTUALNA EDYCJAWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/4a696112-701d-11ea-ad00-0242ac1d0002-242/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/4a696112-701d-11ea-ad00-0242ac1d0002-242/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
BUDŻET OBYWATELSKI - WSZYSTKIE ZADANIAWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/b01629fe-638a-11ea-8998-0242ac150002-181/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/b01629fe-638a-11ea-8998-0242ac150002-181/service?service=WMS&request=GetCapabilities
BUDŻET OBYWATELSKI - ZADANIA ZWYCIĘSKIEWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/bo_inwestycje_new20200513101836635-220/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/bo_inwestycje_new20200513101836635-220/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
MIEJSCA NOCLEGOWEWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/780e0b44-6399-11ea-bf8d-0242ac150002-228/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/780e0b44-6399-11ea-bf8d-0242ac150002-228/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
SZLAKI TURYSTYCZNEWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/780e0b44-6399-11ea-bf8d-0242ac150002-228/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/780e0b44-6399-11ea-bf8d-0242ac150002-228/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
DROGI ROWEROWEWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/e5cfb3f1-0a09-11eb-bb3a-4c52622f0b40-184/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/e5cfb3f1-0a09-11eb-bb3a-4c52622f0b40-184/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
ANALIZA DEMOGRAFICZNAWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/19c3c07c-62ce-11ea-820d-0242ac150002-225/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/19c3c07c-62ce-11ea-820d-0242ac150002-225/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIAWMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/c3e8961a-638a-11ea-8998-0242ac150002-182/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/c3e8961a-638a-11ea-8998-0242ac150002-182/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
PRZYROST RZECZYWISTY LUDNOŚCI 2015-2020WMSWMTS
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/f9b7f5a3-74ca-11ea-b5c4-4c52622f0b40-222/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/f9b7f5a3-74ca-11ea-b5c4-4c52622f0b40-222/service?service=WMTS&request=GetCapabilities
OBSZARY REWITALIZACJIWMSWMTSPDF
https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/dbe13db1-fcc5-11ea-8b1f-4c52622f0af6-186/service?service=WMS&request=GetCapabilities

https://geoportal.gorzow.pl/published/layer/dbe13db1-fcc5-11ea-8b1f-4c52622f0af6-186/service?service=WMTS&request=GetCapabilities

Dokument "Gminny Program Rewitalizacji Gorzów 2025+