ZAGROŻENIE POWODZIOWE |

ZAGROŻENIE POWODZIOWE

24-09-2019

Mapa zagrożenia powodziowego prezentuje obszar zagrożenia powodziowego dla regionu wodnego Warty oraz obszar zagrożony zalaniem w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych (większość obszaru Zawarcia, zaznaczona na mapie kolorem turkusowym).

Obszar zagrożenia powodziowego zaprezentowany został w podziale na trzy stopnie prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi:

  • 0,2% -czyli obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (ciemny granatowy kolor),
  • 1% -czyli obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (ciemny niebieski kolor),
  • 10% -czyli obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (jasny niebieski kolor).

Dane dotyczące zagrożenia powodziowego pochodzą z map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowanych w ramach projektu ISOK.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE.