ZABYTKI |

ZABYTKI

20-05-2019

Mapa prezentuje zabytki znajdujące się na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, które wpisane są do Rejestru Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków. Są to budynki, budowle, tereny zielone, cmentarze oraz układy urbanistyczne.

Gminna ewidencja zabytków miasta Gorzowa Wlkp. została przyjęta Zarządzeniem Nr 1134/III/2014 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 lutego 2014 roku. Wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków miasta Gorzowa Wielkopolskiego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.