ZABUDOWA GORZÓW/LANDSBERG (1945) |

ZABUDOWA GORZÓW/LANDSBERG (1945)

30-10-2019

Mapa prezentuje zabudowę miasta z 1945 roku, na podkładzie aktualnego planu miasta. Możliwe jest przełączenie się na ortofotomapę, dzięki czemu można przeanalizować różnice między dzisiejszą zabudową a tą z 1945 roku.