WYSOKOŚCI TERENU |

WYSOKOŚCI TERENU

30-03-2020

Mapa wysokościowa prezentuje ukształtowanie terenu miasta, które cechuje się polodowcowym krajobrazem.

W wyniku działalności lądolodu, w północnej części miasta (osiedla Staszica, Górczyn, Dolinki, Chwalęcice) utworzyły się wysoczyzny morenowe. Powstały one w efekcie ogromnej siły lądolodu, który przesuwając się z północy na południe zbierał po drodze materiał skalny, który po stopnieniu lodowca odsłonił się w postaci wspomnianych wyżej obszarów. Północna część Gorzowa Wielkopolskiego przecięta jest doliną rzeki Kłodawki, która jest dopływem Warty.

Południowa część miasta, której granicę wyznacza właśnie rzeka Warta, cechuje się natomiast równinnym ukształtowaniem. Zawarcie (w skład którego wchodzi Zamoście oraz Zakanale) stanowi część ogromnej pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, ukształtowanej również przez działalność lodowca.

Mapa wysokościowa została utworzona na bazie numerycznego modelu terenu (NMT), który powstał na podstawie danych LIDAR (pochodzących z lotniczego skanowania laserowego). Odnośnie metodologii wykonania, to mapa faktycznie składa się z dwóch rastrów NMT. Jeden reprezentuje wysokości, przedstawione za pomocą kolorów. Zastosowano w nim przezroczystość, tak aby widoczny był drugi raster, który został poddany analizie cieniowania, dzięki czemu uwypuklone zostały wszystkie elementy rzeźby terenu.

Na koniec opisana zostanie de facto najistotniejsza funkcja mapy, czyli wykonywanie pomiarów wysokości. Wybierając z paska narzędzi „pomiar NMT” oraz warstwę „numeryczny model terenu” można odczytać wysokość n.p.m. w dowolnym punkcie miasta, a także obliczyć różnicę wysokości między wybranymi miejscami.