WYSOKOŚĆ ZABUDOWY |

WYSOKOŚĆ ZABUDOWY

30-10-2019

Mapa prezentuje wysokość zabudowy w Gorzowie Wielkopolskim (stan na 2016.08.26) na podkładzie numerycznego modelu pokrycia terenu.

W tym miejscu należy opisać w skrócie, metodologię wyznaczania wysokości budynków. Najważniejsze założenie, to wyliczenie średniej wysokości poszczególnych budynków. Ma to znaczenie przede wszystkim w przypadku dachów wielospadowych o nierównej strukturze (np. budynki kamienic w centrum miasta, Katedra). W takiej sytuacji średnia wysokość nie odzwierciedla np. najwyższego punktu Katedry. Odwrotna sytuacja dotyczy zabudowy powstałej w latach 1950 – 1990, która charakteryzuje się prostą formą, o płaskich dachach, gdzie średnie wysokości zazwyczaj pokrywają się z wysokością maksymalną.

Warto również dodać, że średnie wysokości budynków obliczono na podstawie danych LIDAR, czyli pochodzących z lotniczego skanowania laserowego. Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce „Baza wiedzy”.

Analizując wyniki, w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej, kolor czerwony (powyżej 20 metrów) reprezentują przede wszystkim tzw. „wieżowce”. Kolor pomarańczowy (między 10 a 20 metrów) to głównie zabudowa wielorodzinna, natomiast odcienie koloru niebieskiego (poniżej 10 metrów) odnoszą się głównie do zabudowy jednorodzinnej.

Interpretując natomiast zabudowę o funkcji innej niż mieszkaniowa, to kolor czerwony charakterystyczny jest dla dominant architektonicznych miasta, takich jak Katedra, budynek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz „Przemysłówka”. Kolorem pomarańczowym oznaczone są przede wszystkim budynki większych zakładów przemysłowych (TPV, Faurecia, nieistniejący już budynek dawnego Ursusa, czy też wybrane budynki zlokalizowane na terenie Stilonu). Ponadto w tym przedziale znajdują się takie budynki jak basen Słowianki, czy Galeria Askana. Poniżej 10 metrów to średnie wysokości pozostałych budynków przemysłowych, sklepów wielkopowierzchniowych oraz licznych garaży.