URBANISTYKA |

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY


AKTUALNOŚCI


W tym miejscu prezentowane są aktualności związane z funkcjonowaniem Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta.


UDOSTĘPNIONE DANE


OBOWIĄZUJĄCE MPZP

Dzięki udostępnionej tabeli można pobrać tekst oraz rysunek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formacie PDF, a także granice przeznaczeń w poszczególnych planach w formacie SHP.

OPRACOWYWANE MPZP

Tabela zawiera listę wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie opracowania. Klikając w wybrany numer uchwały można pobrać plik PDF zawierający uchwałę Rady Miasta wraz z załącznikiem graficznym, przedstawiającym zakres objęty opracowaniem.

STUDIUM OBOWIĄZUJĄCE

Strona zawiera informacje dotyczące obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gorzowa Wielkopolskiego, a także pliki PDF z obowiązującym dokumentem.


KONTAKT


Wydział Urbanistyki i Architektury

Adres: ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon: 95 7355 658
E-mail: wua@um.gorzow.pl


Małgorzata Stróżewska

Dyrektor Wydziału
Telefon: 95 7355 658
E-mail: malgorzata.strozewska@um.gorzow.pl