WNIOSKI DO MPZP / STUDIUM |

WNIOSKI DO MPZP / STUDIUM

27-01-2020

Mapa prezentuje lokalizację wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgromadzonych w rejestrze prowadzonym przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim. Wnioski zostały podzielone na 5 kategorii:

  • wniosek o sporządzenie mpzp
  • wniosek o zmianę mpzp
  • wniosek do projektu studium
  • wniosek o zmianę studium
  • pozostałe

Procedura składania wniosków o uchwalenie lub zmianę mpzp oraz studium została szczegółowo opisana na rządowej stronie internetowej.