STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

20-05-2019

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., jest podstawowym i jednocześnie najszerszym dokumentem planistycznym służącym realizacji polityki przestrzennej na poziomie lokalnym.

Każda gmina/ miasto posiada dokument, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium wskazuje, które tereny będą mogły zostać zabudowane (np. budynkiem jednorodzinnym, usługowym czy produkcyjnym), a które pozostaną wolne od zabudowy (np. park, las, pole uprawne).

W Gorzowie Wlkp. obowiązuje dokument przyjęty uchwałą nr XXXIV/602/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2021 roku. Treść uchwały znajduje się tutaj.

ŹRÓDŁO: Pracownia Urbanistyczna; Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim