SPADKI TERENU |

SPADKI TERENU

30-03-2020

Mapa spadków terenu prezentuje poziom różnic terenowych, wyrażony w procentach. Miejsca w których kolor jest najbardziej nasilony, charakteryzują się największymi wartościami spadków terenu.

Geneza występowania różnic terenowych na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego, związana jest przede wszystkim z działalnością lodowca. Szerzej ten temat został przedstawiony w opisie mapy wysokościowej. Warto zaznaczyć, że największe spadki terenu występują na obrzerzach wysoczyzny morenowej (np. okolice ulic Traugutta, Siewnej) oraz na granicach doliny rzeki Kłodawki (np. okolice ulic Na Skarpie, Langiewicza, Ketlinga). W znacznie mniejszym stopniu duże spadki terenu są efektem działalności człowieka. Przykładem takiego miejsca jest powstały w 2020 roku kompleks boisk Warty Gorzów, zlokalizowany w niecce powstałej właśnie w skutek działalności antropogenicznej (okolice ulicy Żwirowej).

Mapa spadków terenu została utworzona na bazie numerycznego modelu terenu (NMT), który powstał na podstawie danych LIDAR (pochodzących z lotniczego skanowania laserowego). Odnośnie metodologii wykonania, to mapa faktycznie składa się z dwóch rastrów NMT. Jeden reprezentuje wartości spadków terenu, przedstawione za pomocą kolorów. Zastosowano w nim przezroczystość, tak aby widoczny był drugi raster, który został poddany analizie rzeźby terenu, dzięki czemu uwypuklone zostały wszystkie zbocza, występujące na granicach wysoczyzn morenowych.