OBSZARY REWITALIZACJI |

OBSZARY REWITALIZACJI

30-09-2019

Mapa prezentuje granice aktualnie obowiązujących obszarów rewitalizacji, wytyczonych na podstawie diagnozy z 2015 roku, obejmującej szereg analiz demograficznych, społecznych oraz gospodarczych. Ponadto, można zapoznać się z archiwalnymi granicami obszarów rewitalizacji, których znaczenie dla miasta dalej jest istotne, co zostało podkreślone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego z 2018 roku.

Więcej informacji na temat rewitalizacji można znaleźć klikając w poniższe linki:

Aktualności dotyczące Miejskiego Programu Rewitalizacji Gorzów 2023+

Dokument „Diagnoza do Miejskiego Programu Rewitalizacji Gorzów 2023+”

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777)