PLAN MIASTA |

PLAN MIASTA

17-09-2019

Plan miasta jest zbiorem podstawowych informacji o mieście, które razem tworzą jedną, czytelną mapę. Zazwyczaj plan miasta można spotkać w formie opracowania kartograficznego, przygotowanego w konkretnej skali. W przypadku geoportalu, możemy skorzystać z interaktywnej wersji planu miasta, pozwalającej na wyszukiwanie obiektów, czy też wyświetlanie informacji o danym obiekcie.

Podstawowe informacje zawarte w planie miasta, to przede wszystkim:

  • numeracja adresowa,
  • nazwy ulic,
  • siatka dróg,
  • budynki mieszkalne i pozostałe,
  • tereny zielone i wody,
  • punkty zainteresowania (apteki, biblioteki, kina itp.).