PLAN MIASTA GORZÓW/LANDSBERG (1945) |

PLAN MIASTA GORZÓW/LANDSBERG (1945)

30-03-2020

Prace nad planem rozpoczęto w styczniu 2014 roku w Referacie Systemów Informacji Przestrzennych w Wydziale Geodezji i Katastru. Był on podstawą do utworzenia mapy zniszczeń wojennych. Obie mapy zostały zaprezentowane 30 stycznia 2015 roku w ramach obchodów Dnia Pamięci i Pojednania.

Na początku prac zidentyfikowano i przeanalizowano dostępne materiały archiwalne takie jak: plany miasta, zdjęcia, widokówki, zdjęcia lotnicze, zarysy pomiarowe, przedwojenne mapy katastralne wraz z opracowaniami pochodnymi, dokumentację budowlaną planu zagospodarowania miasta z 1951 roku, mapy ewidencyjne z 1966 roku, mapy zasadnicze itd. zgromadzone między innymi w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim, Wydziale Geodezji i Katastru, Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta oraz archiwach prywatnych.

Na podstawie powyższych materiałów utworzono warstwy wektorowe ulic (zarówno z nazewnictwem niemieckim używanym przed 1945 rokiem, jak i polskim używanym w 1945 roku), zagospodarowania terenu, granic miasta oraz budynków. Na mapie można zobaczyć także obiekty edukacji, obiekty użyteczności publicznej, pomniki czy przedsiębiorstwa z tamtego okresu.

Najciekawszy element mapy niewątpliwie stanowią stare zdjęcia i widokówki, na których można zobaczyć, jak kiedyś wyglądało miasto. Zostały one oznaczone na mapie kropeczkami. Po kliknięciu na wybraną kropkę w panelu bocznym pojawia się zdjęcie, które można powiększyć. Widokówki zostały umieszczone na mapie w miejscu, w którym zostały wykonane. Zdjęcia zostały udostępnione przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wielkopolskim i w większości pochodzą z prywatnej kolekcji Pana Wawrzyńca Zielińskiego.