O serwisie |

O SERWISIE


Portal Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych służy udostępnianiu danych zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Dyrektywą INSPIRE. Głównym elementem portalu są kompozycje mapowe, które prezentują dane w postaci powiązanych tematycznie map. Niezwykle ważną rolę odrywają także uruchomione e-usługi. W celu wyszukania konkretnych zbiorów, utworzono portal metadanych. Aby pobrać określone dane, należy skorzystać z zakładki „Zasoby do pobrania”. Portal umożliwia również pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, a także złożenie zapytania dotyczącego oferty inwestycyjnej.

Uzupełnieniem powyższych e-usług jest przygotowana przez pracowników Wydziału Geodezji i Katastru „Baza wiedzy” oraz zakładka „Aktualności”, gdzie można znaleźć informacje dotyczące nowo udostępnianych zbiorów danych oraz funkcjonalności.


Informacja o projekcie

Nazwa projektu: Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz udostępniania danych publicznych

Beneficjent: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wartość projektu: 8 927 340,00 PLN

Wartość dofinansowania: 7 588 239,00 PLN

Oś Priorytetowa – 2 Rozwój Cyfrowy

Działanie 2.1 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Program: Regionalny Program Operacyjny LUBUSKIE 2020


Cel projektu

Ułatwienie dostępu obywatelom, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnych zaawansowanych usług elektronicznych świadczonych na szczeblu administracji samorządowej w Mieście Gorzów Wielkopolski, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.


Opis przedsięwzięcia

1) Uruchomienie usługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną.

2) Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej.


Serwis prowadzony przez

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych

Adres: ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon: 95 7355 639 

E-mail: sip@um.gorzow.pl

Mateusz Umer

Dyrektor Wydziału Geodezji i Katastru
Telefon: 95 7355 641
E-mail: mateusz.umer@um.gorzow.pl

 

Agnieszka Dziakowicz

Kierownik Referatu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych
Telefon: 95 7355 639
E-mail: agnieszka.dziakowicz@um.gorzow.pl

 

Alicja Laszuk

Podinspektor ds. tworzenia i aktualizacji Systemów Informacji Przestrzennych
Telefon: 95 7355 754
E-mail: alicja.laszuk@um.gorzow.pl

 

Alicja Burchardt

Młodszy referent ds. tworzenia i aktualizacji Systemów Informacji Przestrzennych
Telefon: 95 7355 754
E-mail: alicja.burchardt@um.gorzow.pl