NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU (WYSOKOŚCI BEZWZGLĘDNE) |

NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU (WYSOKOŚCI BEZWZGLĘDNE)

30-03-2020

Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) to mapa przedstawiająca wszystkie elementy pokrycia terenu (np. budynki, drzewa), a także ukształtowanie terenu (widoczne są skarpy, wszelkie nierówności terenu). Podstawowa różnica między NMPT a „zwykłą” mapą (np. topograficzną, planem miasta) polega na tym, że numeryczny model pokrycia terenu zawiera informację o wysokościach bezwzględnych dla każdego obiektu na mapie (piksela rastra).

Numeryczny model pokrycia terenu powstał na podstawie danych LIDAR (pochodzących z lotniczego skanowania laserowego). Odnośnie metodologii wykonania, to mapa faktycznie składa się z dwóch rastrów NMPT. Jeden reprezentuje wysokości bezwzględne n.p.m., przedstawione za pomocą kolorów. Zastosowano w nim przezroczystość, tak aby widoczny był drugi raster, który został poddany analizie cieniowania, dzięki czemu uwypuklone zostały wszystkie elementy rzeźby terenu.

Aby odczytać z mapy wysokość bezwzględną n.p.m. należy wybrać z paska narzędzi „pomiar NMT” oraz warstwę „numeryczny model pokrycia terenu”. Narzędzie to pozwala także obliczyć różnicę wysokości między wybranymi miejscami. Przykładowo możemy obliczyć wysokość dowolnego budynku lub drzewa, klikając najpierw na dach / najwyższy punkt tego obiektu, a następnie na teren położony w pobliżu.