INSTRUKCJA OBSŁUGI GEOPORTALU |

INSTRUKCJA OBSŁUGI GEOPORTALU

03-02-2020

Instrukcja zawiera wskazówki, pokazujące w przystępny sposób, jak korzystać z poszczególnych funkcjonalności geoportalu. Większość zagadnień została przedstawiona za pomocą „zrzutów ekranów”, do których dodano odpowiednie komentarze.


Na stronie głównej znajdują się kafelki z poszczególnymi kompozycjami znajdującymi się na geoportalu. Po kliknięciu na wybrany kafelek użytkownik zostanie przeniesiony do portalu. Jednak najpierw warto zwrócić uwagę na ikonkę „i”, znajdującą się na dole po lewej stronie każdego kafelka. Po naciśnięciu na nią użytkownik zostaje przeniesiony na stronę informacyjną wybranej kompozycji. Znajduje się tam szczegółowy opis oraz ciekawe informacje dotyczące wybranej mapy. Z tej strony również można przejść do portalu.


Poniżej znajduje się obrazek, przedstawiający lokalizację poszczególnych elementów / narzędzi portalu. Zasada działania większości z nich jest na tyle intuicyjna, że szerszy ich opis jest zbędny. Wyszukiwanie adresów lub działek ewidencyjnych, czy też przełączanie się pomiędzy kompozycjami mapowymi oraz podkładami polega na zwykłym kliknięciu w interesujący nas obrazek lub wpisaniu odpowiedniego adresu / numeru działki. Natomiast legenda wraz z opisem mapy są instrukcją samą w sobie.

Bardziej skomplikowane jest działanie pasków narzędzi, a także korzystanie z zakładki „Warstwy”. Dlatego też, elementy te zostaną omówione w dalszej części instrukcji.


Pasek narzędzi znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu, zawiera kilka przydatnych funkcjonalności.

1. Zapisane punkty identyfikacji.

2. Notatki. Narzędzie umożliwia stworzenie notatek oraz udostępnienie ich poprzez skopiowanie linka.

3. Pomiary. Możliwe jest wykonywanie pomiarów odległości, powierzchni oraz obwodu. Dodatkowo przy każdym pomierzonym punkcie wyświetlają się jego współrzędne geograficzne. Ciekawą opcją jest także możliwość zapisania naszych pomiarów.

4. Zapisz mapę. Dzięki temu narzędziu możemy zapisywać widoki mapy w dowolnej skali oraz dowolnej konfiguracji warstw. Należy pamiętać, że zapisane widoki działają tylko w ramach jednej kompozycji mapy.

5. Drukuj. Mamy możliwość wydruku fragmentu mapy do formatu pliku graficznego, pliku PDF lub bezpośrednio na drukarce podłączonej do naszego komputera. Do wyboru dostępne są następujące konfiguracje wydruku: orientacja, format (A1-A5), wpisanie tytułu mapy i określenie jego położenia, czy też wybór skali. Możemy także zdecydować, czy na mapie ma się pokazać data wydruku, współrzędne oraz strzałka północy.

6. Dodaj warstwę. Narzędzie to umożliwia dodanie do mapy własnego WMS (ang. Web Map Service) lub warstwy CSV. Ewentualnie można skorzystać z gotowego repozytorium.

7. Profil terenu. Najpierw należy wybrać jakie dane będziemy mierzyć. Mogą to być wysokości bezwzględne nad poziomem morza (numeryczny model tereny), wysokości względne (zNMPT) lub też spadki terenu. Wykonują pomiar, uzyskujemy informacje o wysokości danego punktu na mapie (względnie wartości spadku), współrzędnych tego punktu, a także o różnicach wysokości między wybranymi punktami. Możliwe jest także zapisanie naszych pomiarów.

8. Język. Możliwy jest wybór języka, pomiędzy polskim a angielskim.


Pasek narzędzi nawigacji znajduje się w dolnej części ekranu. Dzięki odpowiednim przyciskom, można w szybki sposób przechodzić do interesujących nas fragmentów mapy. Warto także spróbować nawigacji za pomocą myszki oraz przycisku „scroll”, który pozwala nam przybliżać i oddalać mapę oraz przesuwać ją w wybranej skali (gdy „scroll” jest wciśnięty).

1. Geolokalizacja. Narzędzie określi naszą lokalizację.

2. Powiększanie oknem. Za pomocą tego narzędzia możemy przybliżyć obszar mapy do wybranego przez nas fragmentu. Należy jednak pamiętać, aby w czasie rysowania prostokąta do którego zamierzamy przybliżyć mapę, mieć wciśnięty klawisz SHIFT.

3. Pełen widok. Przycisk ten, ustawia mapę w takiej skali, aby było widać cały Gorzów Wielkopolski.

4. Przesuwanie mapy. Po kliknięciu w tę ikonkę, możliwe jest przesuwanie obszaru mapy za pomocą lewego przycisku myszy.

5. Pełny ekran. Klikając na ten przycisk, mapa przechodzi do trybu pełnoekranowego. Nie widzimy więc całego panelu bocznego, a także paska narzędzi zlokalizowanego w prawym górnych roku. Aby wrócić do normalnego trybu, należy ponownie kliknąć w ten przycisk.

6. Google Street View. Po kliknięciu w to narzędzie należy wskazać wybrany punkt na mapie. Następnie zostanie wyświetlone okienko z wirtualnym odzwierciedleniem jego otoczenia w Mapach Google.

7. Przybliż. Przycisk zwiększa skalę mapy o jeden poziom. Innymi słowy, przybliża nas do wybranego miejsca.

8. Oddal. Zasada działania jest odwrotna do przycisku „Przybliż”.

9. Skala mapy. Dzięki suwakowi lub liście rozwijalnej, możemy wybrać interesującą nas skalę mapy.

10. Poprzedni widok. Klikając w ten przycisk, mapa pokazuje nam poprzedni widok.

11. Następny widok. Zasada działania jest odwrotna do przycisku „Poprzedni widok”.


Narzędzie „Warstwy” dostępne w panelu bocznym po lewej stronie, umożliwia komponowanie własnej mapy, w obrębie wybranej kompozycji. Narzędzie jest dostępne tylko w wybranych przypadkach (np. ochrona przyrody, placówki edukacyjne).

Klikając w zakładkę „Warstwy”, otworzymy listę grup warstw dostępnych w ramach danej kompozycji. Wybierając drobny trójkącik, znajdujący się po lewej stronie od każdej grupy warstw, otwieramy ją, uzyskując dostęp do poszczególnych warstw.

Aby skorzystać z dostępnych narzędzi, należy kliknąć w ikonkę „klucza francuskiego”, znajdującą się po prawej stronie od nazwy warstwy. Uzyskamy wtedy możliwość skorzystania z opcji: Przybliż do warstwy, Legenda, Przezroczystość. Największe możliwości daje opcja przezroczystości, która za pomocą suwaka pozwala na ustawienie odpowiedniego stopnia przenikania, dzięki czemu możemy porównywać ze sobą różne warstwy.


Dla niektórych kompozycji dostępne są również wyszukiwarki tematyczne. Przykładowo w kompozycji ‘oferty inwestycyjne’ przygotowano wyszukiwarkę ofert, dzięki której można w szybki sposób znaleźć konkretną ofertę, spełniającą zadane kryteria (np. funkcja terenu, występujące sieci infrastruktury itp.).