INFORMACJA O DZIAŁCE |

INFORMACJA O DZIAŁCE

19-01-2021

Kompozycja została przygotowana z myślą o użytkownikach pragnących w szybki i intuicyjny sposób dotrzeć do wszystkich informacji, zgromadzonych dla wybranego miejsca (np. działki ewidencyjnej, numeru adresowego). Korzystając z wyszukiwarki adresów i działek, odnajdziemy interesującą nas nieruchomość, a po kliknięciu na mapie, otrzymamy zestawienie informacji w panelu bocznym. Pomocna powinna okazać się poniższa instrukcja.

1. Wpisz adres lub numer działki (należy przełączyć tryb) w wyszukiwarce.

2. Kliknij na mapie w obszarze działki.

3. W panelu bocznym po lewej stronie pojawią się pogrupowane tematycznie informacje dla wybranej działki.

4. Skorzystaj z zakładki warstwy, aby wyświetlić poszczególne dane na mapie.

Przydatną funkcją udostępnioną na portalu jest możliwość zapisania pliku PDF z informacjami dla danej nieruchomości. Wystarczy skorzystać z przycisku „Drukuj” znajdującego się powyżej wyświetlanych informacji. Możliwy jest także bezpośredni wydruk informacji. Informacje zgromadzone dla danej nieruchomości można wyświetlić także na mapie, korzystając z zakładki „Warstwy”. Znajdują się tam dane z zakresu:

  • geodezji (np. numer działki ewidencyjnej, użytek gruntowy),
  • urbanistyki (np. przeznaczenie w planie miejscowym oraz studium uwarunkowań i kierunków),
  • ekofizjografii (np. wysokość terenu, zagrożenie powodziowe),
  • pozostałych dziedzin (np. rejon budżetu obywatelskiego, obwód szkoły podstawowej, harmonogram odbioru odpadów).