GRUNTY MIASTA |

GRUNTY MIASTA

30-03-2020

Mapa prezentuje grunty zaliczone do czwartej grupy rejestrowej, tj. grunty gmin i związków międzygminnych, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi, zgodnie z § 17 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393).