GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA |

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

20-11-2019

Mapa przedstawia gęstość zaludnienia w Gorzowie Wielkopolskim (stan na listopad 2019 r.), na podstawie adresu zameldowania mieszkańców.

Podobnie jak w przypadku analizy demograficznej, miasto zostało podzielone na jednohektarowe heksagony. Dysponując przestrzenną warstwą adresową z ilością osób zameldowanych, można było w łatwy sposób obliczyć gęstość zaludnienia. Wykonano analizę „count points in polygon” w programie QGIS, dzięki czemu uzyskano liczbę osób zameldowanych w danym heksagonie, czyli de facto w przeliczeniu na 1 hektar. Następnie zastosowano podział naturalny (Jenks), aby uzyskać klasy.

Przeprowadzona w ten sposób analiza, przyczyniła się do powstania dość czytelnej mapy, pokazującej zagęszczenie osób zameldowanych w Gorzowie Wielkopolskim. Najciemniejsze, czerwone odcienie kolorów reprezentują zabudowę wielorodzinną, gdzie dominują budynki 10-piętrowe (np. okolice ulicy Gwiaździstej na osiedlu Słoneczne, czy też okolice ulicy Marcinkowskiego na osiedlu Staszica). Ciemny pomarańczowy kolor informuje nas o występowaniu zabudowy wielorodzinnej z budynkami do 5 kondygnacji (np. tzw. „osiedle Europejskie”). Pozostałe heksagony, o jaśniejszym zabarwieniu występują w miejscach, gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Fragmenty miasta niepokryte heksagonami oznaczają miejsca, gdzie nie występują adresy z przypisanymi osobami zameldowanymi.