DROGI ROWEROWE |

DROGI ROWEROWE

30-10-2019

Mapa prezentuje drogi rowerowe na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego, w podziale opartym na przepisach prawa (drogi rowerowe, pasy, kontrapasy, chodniki), status realizacji (istniejące, w trakcie realizacji, planowane) oraz nawierzchnię (asfaltowa, betonowa, kostka brukowa). Poniżej znajdują się definicje najczęściej występujących rodzajów dróg rowerowych, dostępne na portalu Rowerowy Gorzów, na którym można znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących szeroko rozumianej tematyki rowerowej.

Ciąg pieszo-rowerowy jest głównym rodzajem drogi rowerowej stosowanej w Polsce. Na jego całej szerokości prowadzona jest segregacja ruchu. Ciąg pieszo-rowerowy projektuje się w miejscach, gdzie jest wzmożony ruch pieszych i rowerzystów, a warunki przestrzenne uniemożliwiają wybudowanie wydzielonej drogi rowerowej. W praktyce, część ciągu przeznaczona do ruchu pieszych i część przeznaczona do ruchu rowerzystów rozróżniana jest za pomocą innego koloru nawierzchni, bądź też rodzaju nawierzchni. Ponadto stosuje się element oddzielający od siebie obydwa ciągi np. krawężnik, kostkę betonową innego koloru, płytki chodnikowe itp. W przypadku tego rodzaju drogi rowerowej, ciąg pieszy i rowerowy nie są od siebie oddzielone barierkami, czy też pasem zieleni, a zatem wtargnięcie pieszego na ciąg rowerowy jest łatwiejsze.

Droga pieszo-rowerowa jest drugim rodzajem drogi rowerowej po ciągu pieszo-rowerowym, który jest najczęściej stosowany w Polsce. Droga pieszo-rowerowa odróżnia się od ciągu pieszo-rowerowego tym, że ruch rowerowy i pieszy odbywa się na całej powierzchni bez segregacji ruchu. Drogi pieszo-rowerowe projektuje się w miejscach gdzie ruch pieszych jest znikomy, a zatem nie ma potrzeby wyznaczenia chodnika. Ponadto należy pamiętać, że na tego typu drodze rowerowej pierwszeństwo zawsze ma pieszy. Osoba poruszająca się rowerem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na zachowania pieszych poruszających się po tej drodze.

Pas rowerowy (pas ruchu dla rowerów) wyznaczany jest na części jezdni zgodnie z kierunkiem ruchu oznaczonym odpowiednimi znakami. Pas rowerowy wyznacza się głównie w miejscach, w których nie można wyznaczyć wydzielonej drogi rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego lub drogi pieszo-rowerowej, ale dla bezpieczeństwa i wygody rowerzystów konieczne jest wytyczenie dla nich infrastruktury.