BUDŻET OBYWATELSKI – ZADANIA ZWYCIĘSKIE |

BUDŻET OBYWATELSKI – ZADANIA ZWYCIĘSKIE

30-03-2020

Mapa prezentuje wszystkie zadania wybrane do realizacji od pierwszej edycji budżetu obywatelskiego.

Do zadań została przypisana etykieta z rokiem edycji oraz kategorią zadania: oświatową, rejonową lub ogólnomiejską. Podział na takie kategorie został wprowadzony w 2016 roku, dlatego zadania z poprzednich lat nie mają przypisanej kategorii. Dodatkowo zadania zostały podzielone na odpowiednie rodzaje, dzięki czemu można w szybki sposób przeanalizować, jakie zadania cieszyły się największą popularnością w danym rejonie.

Na pierwszy rzut oka widać, że największą popularnością wśród mieszkańców cieszyły się inwestycje związane z budową / remontem ulic oraz chodników. Tego typu zadania dominują w większości rejonów. Można jednak zauważyć pewne prawidłowości, charakterystyczne dla wybranych rejonów. Przykładowo na Górczynie oraz Manhattanie widoczna jest duża liczba zadań polegających na budowie parkingów. Natomiast w przypadku rejonu Chróścik / Wieprzyce dominują inwestycje oświetleniowe.

Klikając na wybrany obiekt uzyskamy szczegółową informację o zadaniu, a poprzez zakładkę ‘warstwy’ można włączyć do widoczności tylko zadania z wybranej edycji, dzięki temu można dokładnie przeanalizować wszystkie zadania zwycięskie w poszczególnych latach.