BUDŻET OBYWATELSKI – EDYCJA 2022 |

BUDŻET OBYWATELSKI – EDYCJA 2022

06-10-2020

Mapa prezentuje wszystkie zadania zgłoszone do edycji 2022 budżetu obywatelskiego.

Zadania zostały podzielone na te, z opinią pozytywną (zaznaczone na mapie czerwonymi kropkami) oraz z opinią pozytywną. Dodatkowo zadania z opinią pozytywną zostały zaprezentowane w odpowiednich kategoriach:

 • chodnik/schody
 • infrastruktura drogowa
 • infrastruktura rowerowa
 • infrastruktura sportowa
 • oświetlenie
 • parking
 • plac zabaw
 • siłownia zewnętrzna
 • zieleń
 • zagospodarowanie terenu
 • inne
 • zadania miękkie

Poprzez kliknięcie na wybrane zadanie na mapie, w panelu bocznym pojawi się szczegółowa informacja o nim, a za pomocą zakładki 'warstwy' można włączać/wyłączać do widoczności zadania z poszczególnych kategorii: rejonowej, oświatowej lub ogólnomiejskiej.

W ramach edycji Budżetu Obywatelskiego 2022 mieszkańcy zgłosili 169 projektów zadań:

 • 135 z kategorii rejonowej
 • 28 z kategorii ogólnomiejskiej
 • 6 z kategorii oświatowej

97 zadań zostało zaopiniowanych pozytywnie. Kolejnym etapem będą spotkania dyskusyjne oraz głosowanie, podczas których mieszkańcy zadecydują o zadaniach, które mają zostać zrealizowane.

Harmonogram spotkań znajduje się na stronie Urzędu Miasta.