MSIP Gorzów Wielkopolski

MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNYCH


Miejski System Informacji Przestrzennych Gorzowa Wielkopolskiego ma na celu pozyskiwanie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych przestrzennych dotyczących miasta. Portal prezentuje je w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki czemu w szybki sposób można dotrzeć do interesujących nas informacji, unikając przy tym zbędnego przeszukiwania wszystkich warstw. Możliwość przełączania się na portalu pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie nasze położenie, zapewnia nam kompleksową informację dla wybranego miejsca.


Wyszukiwanie


Udostępnione opracowania i kompozycje mapowe


 • PLAN MIASTA

  PLAN MIASTA

 • INFORMACJA O DZIAŁCE

  NIERUCHOMOŚCI

 • Oferty inwestycyjne

  NIERUCHOMOŚCI

 • UŻYTKI GRUNTOWE

  GEODEZJA

 • GRUNTY MIASTA

  GEODEZJA

 • OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

  GEODEZJA

 • MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

  URBANISTYKA

 • DECYZJE WZ I ULICP

  URBANISTYKA

 • STUDIUM

  URBANISTYKA

 • WNIOSKI DO MPZP / STUDIUM

  URBANISTYKA

 • OBSZARY REWITALIZACJI

  URBANISTYKA

 • WYSOKOŚĆ ZABUDOWY

  URBANISTYKA

 • WYSOKOŚCI TERENU

  EKOFIZJOGRAFIA

 • SPADKI TERENU

  EKOFIZJOGRAFIA

 • NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU (WYSOKOŚCI BEZWZGLĘDNE)

  EKOFIZJOGRAFIA

 • ZNORMALIZOWANY NUMERYCZNY MODEL POKRYCIA TERENU (WYSOKOŚCI WZGLĘDNE)

  EKOFIZJOGRAFIA

 • OCHRONA PRZYRODY

  EKOFIZJOGRAFIA

 • ZAGROŻENIE POWODZIOWE

  EKOFIZJOGRAFIA

 • ZABYTKI

  ZABYTKI

 • ZNISZCZENIA WOJENNE (1945)

  HISTORIA

 • PLAN MIASTA GORZÓW/LANDSBERG (1945)

  HISTORIA

 • ZABUDOWA GORZÓW/LANDSBERG (1945)

  HISTORIA

 • Zmiany granic miasta po 1945 roku

  HISTORIA

 • Mapy historyczne

  HISTORIA

 • ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE

  EDUKACJA

 • PLACÓWKI EDUKACYJNE

  EDUKACJA

 • OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  EDUKACJA

 • Budżet Obywatelski - edycja 2022

  BUDŻET OBYWATELSKI

 • Budżet Obywatelski - wszystkie zadania

  BUDŻET OBYWATELSKI

 • BUDŻET OBYWATELSKI - ZADANIA ZWYCIĘSKIE

  BUDŻET OBYWATELSKI

 • MIEJSCA NOCLEGOWE

  TURYSTYKA

 • SZLAKI TURYSTYCZNE

  TURYSTYKA

 • DROGI ROWEROWE

  TURYSTYKA

 • ANALIZA DEMOGRAFICZNA

  DEMOGRAFIA

 • GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

  DEMOGRAFIA

 • PRZYROST RZECZYWISTY LUDNOŚCI 2015-2020

  DEMOGRAFIA

 • UTWÓRZ WŁASNĄ MAPĘ

  GEODEZJA


 • GEOPORTAL GEODEZYJNY

  INNE PORTALE

 • ZDJĘCIA UKOŚNE

  INNE PORTALE

 • MAPA AKUSTYCZNA

  INNE PORTALE

 • WYSZUKIWARKA GROBÓW - CMENTARZ KOMUNALNY

  INNE PORTALE

 • MAPA CMENTARZY - WYSZUKIWARKA GROBÓW (UL. STRAŻACKA)

  INNE PORTALE